prienusportas.lt logo

Prienų KKSC

Prienų KKSC

Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Prienų KKSC

Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Treniruoklių salė
Treniruokitės ir lavinkite savo kūną su moderniais treniruokliais mūsų treniruoklių salėje!
DAUGIAU
Orientavimosi sportas
sportininkai naudodamiesi žemėlapiu ir kompasu turi kuo greičiau pasiekti žemėlapyje pažymėtus ir vietovėje esančius kontrolinius punktus (KP)
DAUGIAU
Prienų rajono savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centras
APIE MUS
Previous
Next
Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Skelbimo Nr.:  62666

Skelbimo data:  2022-09-19

Konkursą skelbia:

Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras, biudžetinė įstaiga, Pramonės g. 20, 59125, Prienai. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190203567.

Pareiginės algos koeficientas:

 nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. XIII-198 su visais pakeitimais.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Darbo pobūdis:

pareigybės lygis – B;

buhalterio veiklą reglamentuoja įstaigos nuostatai, pareigybės aprašymas, įstaigos vidaus tvarkos taisyklės;

buhalteris tvarko įstaigos buhalterinę apskaitą, kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrina ataskaitinių duomenų teisingumą ir pateikimą įstaigos direktoriui, Prienų rajono savivaldybės biudžeto ir finansų skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai bei statistikos departamentui, užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, biudžeto lėšų naudojimą ir tinkamą dokumentų įforminimą, buhalterinių įrašų teisingumo kontrolę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį finansinį (ekonominį, buhalterinį) išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų ir šios profesijos darbo 2 metų patirtį;

gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS);

darbas su buhalterinės apskaitos programa „LABBIS“ (privalumas);

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos politikos įgyvendinimą biudžetinėje įstaigoje;

žinoti švietimo įstaigos biudžeto sandaros principus;

mokėti valstybinę kalbą, naudotis ryšio ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis bei dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel;

Pretendentas privalo pateikti tokius dokumentus (toliau dokumentai):

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildoma vietoje);
 5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti (neprivaloma):
  • buvusių darboviečių rekomendacijas;
  • profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos, pagrindžiantį dokumentą (jei yra).

Dokumentų pateikimas:

elektroniniu būdu per VATIS prašymų teikimo modulį.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento ir Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro interneto svetainėse (iki 2022 spalio 3 d.)

Pateikiant dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties atrankos skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą skelbiama Valstybės tarnybos departamento internetinėje svetainėje www.vtd.lt, Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro internetinėje svetainėje www.prienusportas.lt.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

 Telefonu (8 685) 82415, el. p. direktorius@prienusportas.lt

 

Dalinkis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on google
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Skelbimo Nr.:  62666

Skelbimo data:  2022-09-19

Konkursą skelbia:

Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras, biudžetinė įstaiga, Pramonės g. 20, 59125, Prienai. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190203567.

Pareiginės algos koeficientas:

 nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. XIII-198 su visais pakeitimais.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Darbo pobūdis:

pareigybės lygis – B;

buhalterio veiklą reglamentuoja įstaigos nuostatai, pareigybės aprašymas, įstaigos vidaus tvarkos taisyklės;

buhalteris tvarko įstaigos buhalterinę apskaitą, kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrina ataskaitinių duomenų teisingumą ir pateikimą įstaigos direktoriui, Prienų rajono savivaldybės biudžeto ir finansų skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai bei statistikos departamentui, užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, biudžeto lėšų naudojimą ir tinkamą dokumentų įforminimą, buhalterinių įrašų teisingumo kontrolę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį finansinį (ekonominį, buhalterinį) išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų ir šios profesijos darbo 2 metų patirtį;

gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS);

darbas su buhalterinės apskaitos programa „LABBIS“ (privalumas);

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos politikos įgyvendinimą biudžetinėje įstaigoje;

žinoti švietimo įstaigos biudžeto sandaros principus;

mokėti valstybinę kalbą, naudotis ryšio ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis bei dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel;

Pretendentas privalo pateikti tokius dokumentus (toliau dokumentai):

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildoma vietoje);
 5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti (neprivaloma):
  • buvusių darboviečių rekomendacijas;
  • profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos, pagrindžiantį dokumentą (jei yra).

Dokumentų pateikimas:

elektroniniu būdu per VATIS prašymų teikimo modulį.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento ir Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro interneto svetainėse (iki 2022 spalio 3 d.)

Pateikiant dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties atrankos skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą skelbiama Valstybės tarnybos departamento internetinėje svetainėje www.vtd.lt, Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro internetinėje svetainėje www.prienusportas.lt.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

 Telefonu (8 685) 82415, el. p. direktorius@prienusportas.lt

 

Dalinkis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on google
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras skelbia konkursą vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti

Skelbimo Nr.:  62666

Skelbimo data:  2022-09-19

Konkursą skelbia:

Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras, biudžetinė įstaiga, Pramonės g. 20, 59125, Prienai. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190203567.

Pareiginės algos koeficientas:

 nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. XIII-198 su visais pakeitimais.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Darbo pobūdis:

pareigybės lygis – B;

buhalterio veiklą reglamentuoja įstaigos nuostatai, pareigybės aprašymas, įstaigos vidaus tvarkos taisyklės;

buhalteris tvarko įstaigos buhalterinę apskaitą, kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrina ataskaitinių duomenų teisingumą ir pateikimą įstaigos direktoriui, Prienų rajono savivaldybės biudžeto ir finansų skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai bei statistikos departamentui, užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, biudžeto lėšų naudojimą ir tinkamą dokumentų įforminimą, buhalterinių įrašų teisingumo kontrolę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį finansinį (ekonominį, buhalterinį) išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų ir šios profesijos darbo 2 metų patirtį;

gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS);

darbas su buhalterinės apskaitos programa „LABBIS“ (privalumas);

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos politikos įgyvendinimą biudžetinėje įstaigoje;

žinoti švietimo įstaigos biudžeto sandaros principus;

mokėti valstybinę kalbą, naudotis ryšio ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis bei dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel;

Pretendentas privalo pateikti tokius dokumentus (toliau dokumentai):

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildoma vietoje);
 5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti (neprivaloma):
  • buvusių darboviečių rekomendacijas;
  • profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos, pagrindžiantį dokumentą (jei yra).

Dokumentų pateikimas:

elektroniniu būdu per VATIS prašymų teikimo modulį.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento ir Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro interneto svetainėse (iki 2022 spalio 3 d.)

Pateikiant dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties atrankos skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą skelbiama Valstybės tarnybos departamento internetinėje svetainėje www.vtd.lt, Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro internetinėje svetainėje www.prienusportas.lt.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

 Telefonu (8 685) 82415, el. p. direktorius@prienusportas.lt

 

Dalinkis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on google
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Skelbimo Nr.:  62666

Skelbimo data:  2022-09-19

Konkursą skelbia:

Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras, biudžetinė įstaiga, Pramonės g. 20, 59125, Prienai. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190203567.

Pareiginės algos koeficientas:

 nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. XIII-198 su visais pakeitimais.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Darbo pobūdis:

pareigybės lygis – B;

buhalterio veiklą reglamentuoja įstaigos nuostatai, pareigybės aprašymas, įstaigos vidaus tvarkos taisyklės;

buhalteris tvarko įstaigos buhalterinę apskaitą, kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrina ataskaitinių duomenų teisingumą ir pateikimą įstaigos direktoriui, Prienų rajono savivaldybės biudžeto ir finansų skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai bei statistikos departamentui, užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, biudžeto lėšų naudojimą ir tinkamą dokumentų įforminimą, buhalterinių įrašų teisingumo kontrolę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį finansinį (ekonominį, buhalterinį) išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų ir šios profesijos darbo 2 metų patirtį;

gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS);

darbas su buhalterinės apskaitos programa „LABBIS“ (privalumas);

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos politikos įgyvendinimą biudžetinėje įstaigoje;

žinoti švietimo įstaigos biudžeto sandaros principus;

mokėti valstybinę kalbą, naudotis ryšio ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis bei dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel;

Pretendentas privalo pateikti tokius dokumentus (toliau dokumentai):

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildoma vietoje);
 5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti (neprivaloma):
  • buvusių darboviečių rekomendacijas;
  • profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos, pagrindžiantį dokumentą (jei yra).

Dokumentų pateikimas:

elektroniniu būdu per VATIS prašymų teikimo modulį.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento ir Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro interneto svetainėse (iki 2022 spalio 3 d.)

Pateikiant dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties atrankos skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą skelbiama Valstybės tarnybos departamento internetinėje svetainėje www.vtd.lt, Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro internetinėje svetainėje www.prienusportas.lt.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

 Telefonu (8 685) 82415, el. p. direktorius@prienusportas.lt

 

Skip to content