prienusportas.lt logo

Prienų KKSC

Prienų KKSC

Treniruoklių Salės Taisyklės

Prienų KKSC

Treniruoklių Salės Taisyklės

Treniruoklių salė
Treniruokitės ir lavinkite savo kūną su moderniais treniruokliais mūsų treniruoklių salėje!
DAUGIAU
Orientavimosi sportas
sportininkai naudodamiesi žemėlapiu ir kompasu turi kuo greičiau pasiekti žemėlapyje pažymėtus ir vietovėje esančius kontrolinius punktus (KP)
DAUGIAU
Prienų rajono savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centras
APIE MUS
Previous slide
Next slide

Treniruoklių Salės Taisyklės

Dalinkis:

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO NAUDOJIMOSI TRENIRUOKLIŲ SALE TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lankytojai, pageidaujantys naudotis Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro (toliau –Centras) treniruoklių sale (toliau- Treniruoklių salė) teikiamomis paslaugomis, privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir tai patvirtinti parašu „Susipažinimo su taisyklėmis“ žurnale.
2. Šios taisyklės yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Treniruoklių salės teikiamomis paslaugomis. Lankytojui, atsisakius susipažinti su taisyklėmis ar pažeidus nustatytą tvarką, Centras turi teisę neleisti jam naudotis paslaugomis.
3. Centras turi teisę atsisakyti teikti paslaugas lankytojams, pažeidusiems šių taisyklių nuostatas, tokių lankytojų abonementai nepratęsiami, už įsigytas paslaugas pinigai negrąžinami.

II SKYRIUS
LANKYTOJŲ ADMINISTRAVIMAS

4. Treniruoklių salėje lankytojai registruojami kompiuterinėje programoje.
5. Kiekvienas lankytojas, norintis įsigyti vienkartinį bilietą ar abonementą, privalo pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį lankytojo asmens tapatybę.
6. Lankytojas, susipažinęs su Treniruoklių salės lankymo taisyklėmis, pasirašo „Susipažinimo su taisyklėmis“ žurnale.
7. Kiekvieną kartą lankytojai, atvykę į Treniruoklių salę, privalo pateikti abonemento kortelę. Pateikus kortelę, lankytojui išduodamas persirengimo spintelės raktas. Nepateikus abonemento kortelės, lankytojai į Treniruoklių salę neįleidžiami.
8. Pametus ar kitaip praradus abonemento kortelę, spintelės raktą, būtina informuoti Centro administraciją. Abonemento dublikatas išduodamas per vieną darbo dieną nuo prašymo pateikimo dienos.
9. Už spintelės rakto praradimą ar sugadinimą imamas 4 Eur mokestis.

III SKYRIUS
ABONEMENTAS, JO GALIOJIMO LAIKAS IR LAIKINAS SUSTABDYMAS

10. Lankytojas, įsigijęs abonementą, gali pradėti lankytis Treniruolių salėje iškart, nes abonementas aktyvuojamas pirkimo metu.
11. Abonemento galiojimas gali būti sustabdomas šiose taisyklėse nustatyta tvarka. Abonementus, skirtus mokiniams, studentams, senjorams ir neįgaliesiems gali įsigyti tik asmuo, turintis galiojantį mokinio, dieninės/nuolatinės bakalauro studijų formos studento ar senjoro, neįgaliojo pažymėjimą.
12. Abonementų galiojimo laikas gali būti stabdomas tokia tvarka:
12.1. vieno mėnesio abonementas gali būti stabdomas vieną kartą ligos atveju ne ilgiau kaip 7 dienoms;
12.2. trijų mėnesių abonementas gali būti stabdomas vieną kartą ligos atveju ne ilgiau kaip 10 dienų;
12.3. šešių mėnesių abonementas gali būti stabdomas du kartus dėl ligos ar asmeninių priežasčių ne ilgiau kaip 14 dienų.
13. Jei lankytojas pageidauja sustabdyti abonementą, privalo apie tai informuoti Centro administraciją telefonu tel. (8 319) 60 053 arba el. paštas info@prienusportas.lt.
14. Abonementai atgaline data nestabdomi.

IV SKYRIUS
LANKYTOJŲ LANKYMASIS TRENIRUOKLIŲ SALĖJE

15. Vaikai iki 12 metų į Treniruoklių salę neįleidžiami.
16. Vaiakai nuo 12 iki 14 metų į Treniruoklių salę įleidžiami tik su tėvais (globėjais).
17. Asmenys nuo 14 iki 18 metų amžiaus sportuoti gali tik turėdami raštišką tėvų (globėjų) sutikimą.
18. Sutikimas patvirtina, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Treniruoklių salės paslaugomis ir užtikrina nepilnamečio lankytojo KKSC ar tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už nepilnamečio lankytojo tinkamą elgesį Treniruoklių salėje bei, bet kokį jo sveikatos sutrikimą.
19. Sutikimas pildomas įsigijant vienkartinį bilietą ar abonementą kasoje.
20. Prieš pradedant lankytis Treniruoklių salėje, rekomenduojame pasitikrinti sveikatą bei pasitarti su gydytoju ir įsitikinti, kad sveikatos būklė leidžia naudotis Treniruoklių salėje teikiamomis paslaugomis.
21. Lankytojai, naudodamiesi Treniruoklių salėje esančiomis priemonėmis bei paslaugomis,
savarankiškai pasirinkdami fizinį krūvį pagal asmeninius, individualius poreikius, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę, būti atsargūs ir rūpestingi.
22. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų ar nelaimingų atsitikimų lankantis Treniruočių salėje tenka lankytojui.
23. Centras neatsako ir neatlygina lankytojui žalos, atsiradusios dėl jo sveikatos suluošinimo ar gyvybės atėmimo.

Lankytojai treniruoklių salėje privalo:

24.1. avėti švarią sportinę avalynę ir sportinę aprangą;
24.2. prieš atliekant pratimą, ant treniruoklio pasitiesti savo rankšluostį;
24.3. įrenginius naudoti pagal jų paskirtį;
24.4. nesinaudoti laikinai sugedusiais treniruoklių įrenginiais;
24.5. pastebėjus, kad treniruoklių salėje esantis įrenginys yra techniškai netvarkingas informuoti salėje dirbantį instruktorių;
24.6. pratimus atlikti pagal treniruoklių salės instruktorių rekomendacijas;
24.7. treniruotės metu elgtis atsakingai, nesužaloti greta sportuojančių lankytojų, pačiam nebūti arti įrenginio dirbančio žmogaus;
24.8. nekišti pirštų tarp besisukančių skriemulių, trosų, besikilnojančių svorių blokų;
24.9. sportuojant su štangomis, naudoti svarmenų fiksavimo užraktus;
24.10. jėgos pratimus atlikti įvertinus savo fizinį pasirengimą;
24.11. atlikus pratimą, štangas, svarmenis, hantelius, kilimėlius ir kitas priemones padėti į jiems skirtas vietas.
25. Turint klausimų, kaip taisyklingai atlikti pratimus ar tinkamai naudotis salėje esančiu inventoriumi, kreiptis į salėje dirbantį instruktorių.
26. Atlyginti Centrui padarytą materialinę žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
27. Vertingų daiktų ir pinigų į Treniruoklių salę rekomenduojame nesinešti. Lankytojai asmeninius daiktus turi laikyti rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose.
28. Centras neatsako už lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Rasti daiktai Centre saugomi 2 savaites.
29. Treniruoklių salės teikiamoms paslaugomis naudotis draudžiama:
29.1. neturint švarios ir tvarkingos sportinės aprangos ir avalynės, apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, vartoti maisto produktus, alkoholinius gėrimus.

V SKYRIUS
LANKYMOSI LAIKAS TRENIRUOKLIŲ SALĖJE

30. Treniruoklių salės lankytojai naudotis paslaugomis gali nurodytu salės darbo laiku, pagal įsigyto abonemento galiojimo laiką.
31. Treniruoklių salės darbo laiką Centro administracija gali keisti atsižvelgdama į lankytojų srautus,
sezoniškumą, valstybines šventes ir poilsio dienas, informuojant lankytojus ne vėliau kaip prieš 2 dienas skelbimu.
32. Turint abonementą, galimas vienas apsilankymas per tą pačią dieną. Išaiškėjus faktui, kad vienu abonementu naudojasi keli asmenys, abonementas yra anuliuojamas ir pinigai už neišnaudotą abonementą negrąžinami.

Treniruoklių Salės Taisyklės

Dalinkis:

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO NAUDOJIMOSI TRENIRUOKLIŲ SALE TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lankytojai, pageidaujantys naudotis Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro (toliau –Centras) treniruoklių sale (toliau- Treniruoklių salė) teikiamomis paslaugomis, privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir tai patvirtinti parašu „Susipažinimo su taisyklėmis“ žurnale.
2. Šios taisyklės yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Treniruoklių salės teikiamomis paslaugomis. Lankytojui, atsisakius susipažinti su taisyklėmis ar pažeidus nustatytą tvarką, Centras turi teisę neleisti jam naudotis paslaugomis.
3. Centras turi teisę atsisakyti teikti paslaugas lankytojams, pažeidusiems šių taisyklių nuostatas, tokių lankytojų abonementai nepratęsiami, už įsigytas paslaugas pinigai negrąžinami.

II SKYRIUS
LANKYTOJŲ ADMINISTRAVIMAS

4. Treniruoklių salėje lankytojai registruojami kompiuterinėje programoje.
5. Kiekvienas lankytojas, norintis įsigyti vienkartinį bilietą ar abonementą, privalo pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį lankytojo asmens tapatybę.
6. Lankytojas, susipažinęs su Treniruoklių salės lankymo taisyklėmis, pasirašo „Susipažinimo su taisyklėmis“ žurnale.
7. Kiekvieną kartą lankytojai, atvykę į Treniruoklių salę, privalo pateikti abonemento kortelę. Pateikus kortelę, lankytojui išduodamas persirengimo spintelės raktas. Nepateikus abonemento kortelės, lankytojai į Treniruoklių salę neįleidžiami.
8. Pametus ar kitaip praradus abonemento kortelę, spintelės raktą, būtina informuoti Centro administraciją. Abonemento dublikatas išduodamas per vieną darbo dieną nuo prašymo pateikimo dienos.
9. Už spintelės rakto praradimą ar sugadinimą imamas 4 Eur mokestis.

III SKYRIUS
ABONEMENTAS, JO GALIOJIMO LAIKAS IR LAIKINAS SUSTABDYMAS

10. Lankytojas, įsigijęs abonementą, gali pradėti lankytis Treniruolių salėje iškart, nes abonementas aktyvuojamas pirkimo metu.
11. Abonemento galiojimas gali būti sustabdomas šiose taisyklėse nustatyta tvarka. Abonementus, skirtus mokiniams, studentams, senjorams ir neįgaliesiems gali įsigyti tik asmuo, turintis galiojantį mokinio, dieninės/nuolatinės bakalauro studijų formos studento ar senjoro, neįgaliojo pažymėjimą.
12. Abonementų galiojimo laikas gali būti stabdomas tokia tvarka:
12.1. vieno mėnesio abonementas gali būti stabdomas vieną kartą ligos atveju ne ilgiau kaip 7 dienoms;
12.2. trijų mėnesių abonementas gali būti stabdomas vieną kartą ligos atveju ne ilgiau kaip 10 dienų;
12.3. šešių mėnesių abonementas gali būti stabdomas du kartus dėl ligos ar asmeninių priežasčių ne ilgiau kaip 14 dienų.
13. Jei lankytojas pageidauja sustabdyti abonementą, privalo apie tai informuoti Centro administraciją telefonu tel. (8 319) 60 053 arba el. paštas info@prienusportas.lt.
14. Abonementai atgaline data nestabdomi.

IV SKYRIUS
LANKYTOJŲ LANKYMASIS TRENIRUOKLIŲ SALĖJE

15. Vaikai iki 12 metų į Treniruoklių salę neįleidžiami.
16. Vaiakai nuo 12 iki 14 metų į Treniruoklių salę įleidžiami tik su tėvais (globėjais).
17. Asmenys nuo 14 iki 18 metų amžiaus sportuoti gali tik turėdami raštišką tėvų (globėjų) sutikimą.
18. Sutikimas patvirtina, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Treniruoklių salės paslaugomis ir užtikrina nepilnamečio lankytojo KKSC ar tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už nepilnamečio lankytojo tinkamą elgesį Treniruoklių salėje bei, bet kokį jo sveikatos sutrikimą.
19. Sutikimas pildomas įsigijant vienkartinį bilietą ar abonementą kasoje.
20. Prieš pradedant lankytis Treniruoklių salėje, rekomenduojame pasitikrinti sveikatą bei pasitarti su gydytoju ir įsitikinti, kad sveikatos būklė leidžia naudotis Treniruoklių salėje teikiamomis paslaugomis.
21. Lankytojai, naudodamiesi Treniruoklių salėje esančiomis priemonėmis bei paslaugomis,
savarankiškai pasirinkdami fizinį krūvį pagal asmeninius, individualius poreikius, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę, būti atsargūs ir rūpestingi.
22. Visa atsakomybė dėl lankytojo sveikatos sutrikimų ar nelaimingų atsitikimų lankantis Treniruočių salėje tenka lankytojui.
23. Centras neatsako ir neatlygina lankytojui žalos, atsiradusios dėl jo sveikatos suluošinimo ar gyvybės atėmimo.

Lankytojai treniruoklių salėje privalo:

24.1. avėti švarią sportinę avalynę ir sportinę aprangą;
24.2. prieš atliekant pratimą, ant treniruoklio pasitiesti savo rankšluostį;
24.3. įrenginius naudoti pagal jų paskirtį;
24.4. nesinaudoti laikinai sugedusiais treniruoklių įrenginiais;
24.5. pastebėjus, kad treniruoklių salėje esantis įrenginys yra techniškai netvarkingas informuoti salėje dirbantį instruktorių;
24.6. pratimus atlikti pagal treniruoklių salės instruktorių rekomendacijas;
24.7. treniruotės metu elgtis atsakingai, nesužaloti greta sportuojančių lankytojų, pačiam nebūti arti įrenginio dirbančio žmogaus;
24.8. nekišti pirštų tarp besisukančių skriemulių, trosų, besikilnojančių svorių blokų;
24.9. sportuojant su štangomis, naudoti svarmenų fiksavimo užraktus;
24.10. jėgos pratimus atlikti įvertinus savo fizinį pasirengimą;
24.11. atlikus pratimą, štangas, svarmenis, hantelius, kilimėlius ir kitas priemones padėti į jiems skirtas vietas.
25. Turint klausimų, kaip taisyklingai atlikti pratimus ar tinkamai naudotis salėje esančiu inventoriumi, kreiptis į salėje dirbantį instruktorių.
26. Atlyginti Centrui padarytą materialinę žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
27. Vertingų daiktų ir pinigų į Treniruoklių salę rekomenduojame nesinešti. Lankytojai asmeninius daiktus turi laikyti rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose.
28. Centras neatsako už lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Rasti daiktai Centre saugomi 2 savaites.
29. Treniruoklių salės teikiamoms paslaugomis naudotis draudžiama:
29.1. neturint švarios ir tvarkingos sportinės aprangos ir avalynės, apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, vartoti maisto produktus, alkoholinius gėrimus.

V SKYRIUS
LANKYMOSI LAIKAS TRENIRUOKLIŲ SALĖJE

30. Treniruoklių salės lankytojai naudotis paslaugomis gali nurodytu salės darbo laiku, pagal įsigyto abonemento galiojimo laiką.
31. Treniruoklių salės darbo laiką Centro administracija gali keisti atsižvelgdama į lankytojų srautus,
sezoniškumą, valstybines šventes ir poilsio dienas, informuojant lankytojus ne vėliau kaip prieš 2 dienas skelbimu.
32. Turint abonementą, galimas vienas apsilankymas per tą pačią dieną. Išaiškėjus faktui, kad vienu abonementu naudojasi keli asmenys, abonementas yra anuliuojamas ir pinigai už neišnaudotą abonementą negrąžinami.

Skip to content