prienusportas.lt logo

Prienų KKSC

Prienų KKSC

Teniso aikštyno taisyklės

Prienų KKSC

Teniso aikštyno taisyklės

Treniruoklių salė
Treniruokitės ir lavinkite savo kūną su moderniais treniruokliais mūsų treniruoklių salėje!
DAUGIAU
Orientavimosi sportas
sportininkai naudodamiesi žemėlapiu ir kompasu turi kuo greičiau pasiekti žemėlapyje pažymėtus ir vietovėje esančius kontrolinius punktus (KP)
DAUGIAU
Prienų rajono savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centras
APIE MUS
Previous slide
Next slide

Teniso aikštyno taisyklės

Dalinkis:

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO TENISO AIKŠTYNO NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Lankytojai, pageidaujantys naudotis Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) teniso aikštynu (toliau – Aikštynas), privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir tai patvirtinti parašu „Susipažinimo su taisyklėmis“ žurnale.
2. Šios taisyklės yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Aikštyno teikiamomis paslaugomis. Lankytojui atsisakius susipažinti su taisyklėmis, Centras turi teisę neleisti jam naudotis teikiamomis paslaugomis.
3. Centras turi teisę atsisakyti teikti paslaugas lankytojams, pažeidusiems šių taisyklių nuostatas, tokių lankytojų abonementai nepratęsiami, už įsigytas paslaugas pinigai negrąžinami.

II SKYRIUS
LANKYTOJŲ ADMINISTRAVIMAS

4. Lankytojai, pageidaujantys lankytis Aikštyne, turi kreiptis darbuotoją, dirbantį Centro kasoje.
5. Kiekvienas, norintis įsigyti vienkartinį bilietą ar abonementą, privalo pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį kliento asmens tapatybę.
6. Abonementus, skirtus mokiniams, studentams, senjorams ir neįgaliesiems gali įsigyti tik asmuo, turintis galiojantį mokinio, dieninės/nuolatinės bakalauro studijų formos studento ar senjoro, neįgaliojo pažymėjimą.
7. Asmeniniai duomenys ir nuotrauka naudojami lankytojo identifikavimo ir administravimo tikslais. Lankytojai, kurie nesutinka, kad būtų daroma jų nuotrauka, kiekvieno apsilankymo metu turi pateikti asmens dokumentą, kuriame butų nurodyta vardas, pavardė ir nuotrauka. Nepateikus tokio dokumento, į Aikštyną neįleidžiami.
8. Pametus ar kitaip praradus abonemento kortelę, būtina informuoti Centro darbuotoją.
9. Abonemento dublikatas išduodamas per vieną darbo dieną nuo prašymo pateikimo dienos.
10. Lankytojams, įsigijus abonementą, už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami. Abonementai atgaline data nestabdomi.

III SKYRIUS
LANKYMASIS TENISO AIKŠTYNE

11. Lankytojai Aikštyną lankyti gali Centro kasos darbo laiku, susimokėję Prienų rajono savivaldybės tarybos patvirtintą mokestį.
12. Kitu laiku – pagal išankstinę rezervaciją. Rezervacija telefonu (8 319 60 053) arba el. paštu info@prienusportas.lt. Rezervacijos laikas skaičiuojamas pusvalandžio tikslumu.
13. Į žaidimo aikštelę turi teisę įeiti tik žaidėjai.
14. Vienu metu vienoje Aikštelėje gali žaisti ne daugiau kaip 4 asmenys.
15. Darbo laiką Centro administracija gali keisti, atsižvelgdama į lankytojų srautus, sezoniškumą, valstybines šventes ir poilsio dienas, informuojant lankytojus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas skelbimu Centre, internetinėje svetainėje www.prienusportas.lt, https://www.facebook.com/prienusportas/ ar kt.
16. Nepilnamečiai asmenys iki 14 metų į Aikštyną įleidžiami tik su tėvais (globėjais).
17. Nepilnamečiams asmenims nuo 14 iki 18 metų amžiaus sportuoti leidžiama tik turint raštišką tėvų (globėjų) sutikimą. Sutikimas patvirtina, kad nepilnamečio asmens sveikatos būklė leidžia naudotis Aikštyno paslaugomis ir užtikrina nepilnamečio lankytojo Centrui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už nepilnamečio lankytojo tinkamą elgesį Aikštyne, bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą. Sutikimas pildomas įsigijant vienkartinį bilietą ar abonementą kasoje.
18. Aikštyno lankytojai patys atsako už savo sveikatos būklę, taip pat patys reguliuoja treniruočių ir žaidimo krūvį, bei prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, mirties riziką

IV SKYRIUS
LANKYTOJAI TENISO AIKŠTYNE PRIVALO

19. Aikštyno lankytojai turi laikytis gero elgesio taisyklių, mandagiai bei saugiai elgtis su Aikštyne bei bendrojo naudojimo patalpose esančiais asmenimis.
20. Draudžiama daužyti raketes ar kitus kietus daiktus į grindų dangas, sienas, atitvarus ir/ar kitais būdais gadinti Aikštyno inventorių, įrangą bei trukdyti kitiems.
21. Visi žaidėjai Aikštyne privalo dėvėti tvarkingą sportinę aprangą, dangos netepančią, švarią avalynę.
22. Žaidėjas, prieš pradėdamas žaidimą, turi įsitikinti, ar kiti žaidėjai yra nutolę saugiu atstumu ir nebus užgauti skriejančio kamuoliuko ar su rakete.
23. Žaidimo metu, draudžiama vaikščioti po kitų žaidėjų aikštelę.
24. Į Aikštyną lankytojai gali pasiimti atsigerti tik plastikinėje taroje esančių gaiviųjų gėrimų.
25. Aikštyne griežtai draudžiama rūkyti, būti apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų), vartoti alkoholinius gėrimus, neštis maisto produktų (kramtomą gumą, šokoladą, saulėgrąžas ir kt.), rėkauti, švilpauti ar kitaip kelti triukšmą, vartoti necenzūrinius žodžius, šiukšlinti ir pan.
26. Esant poreikiui, lankytojai asmeninius daiktus gali laikyti rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose. Spintelės raktas išduodamas kasoje. Už spintelės rakto praradimą ar sugadinimą imamas 4 Eur mokestis.
27. Centras neatsako už lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Rasti daiktai Centre saugomi 2 savaites.
28. Lankytojai privalo naudotis Centro inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį.
29. Apie sugedusį inventorių privalo informuoti Centro administraciją, taip pat kreiptis į juos, esant bet kokioms abejonėms dėl inventoriaus būklės tinkamumo.
30. Baigiantis rezervacijos (žaidimo) laikui, kiekvienas žaidėjas ant aikštelės dangos privalo išlyginti smėlį „sušepečiuoti“ su tam skirtu šepečiu. Visi lankytojai privalo palikti tvarkingą aikštelę (nepalikti aikštelėje šiukšlių, tuščios taros, asmeninių daiktų ir t.t.).

TERITORIJA STEBIMA VAIZDO KAMEROMIS.

Teniso aikštyno taisyklės

Dalinkis:

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO TENISO AIKŠTYNO NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Lankytojai, pageidaujantys naudotis Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) teniso aikštynu (toliau – Aikštynas), privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir tai patvirtinti parašu „Susipažinimo su taisyklėmis“ žurnale.
2. Šios taisyklės yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Aikštyno teikiamomis paslaugomis. Lankytojui atsisakius susipažinti su taisyklėmis, Centras turi teisę neleisti jam naudotis teikiamomis paslaugomis.
3. Centras turi teisę atsisakyti teikti paslaugas lankytojams, pažeidusiems šių taisyklių nuostatas, tokių lankytojų abonementai nepratęsiami, už įsigytas paslaugas pinigai negrąžinami.

II SKYRIUS
LANKYTOJŲ ADMINISTRAVIMAS

4. Lankytojai, pageidaujantys lankytis Aikštyne, turi kreiptis darbuotoją, dirbantį Centro kasoje.
5. Kiekvienas, norintis įsigyti vienkartinį bilietą ar abonementą, privalo pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį kliento asmens tapatybę.
6. Abonementus, skirtus mokiniams, studentams, senjorams ir neįgaliesiems gali įsigyti tik asmuo, turintis galiojantį mokinio, dieninės/nuolatinės bakalauro studijų formos studento ar senjoro, neįgaliojo pažymėjimą.
7. Asmeniniai duomenys ir nuotrauka naudojami lankytojo identifikavimo ir administravimo tikslais. Lankytojai, kurie nesutinka, kad būtų daroma jų nuotrauka, kiekvieno apsilankymo metu turi pateikti asmens dokumentą, kuriame butų nurodyta vardas, pavardė ir nuotrauka. Nepateikus tokio dokumento, į Aikštyną neįleidžiami.
8. Pametus ar kitaip praradus abonemento kortelę, būtina informuoti Centro darbuotoją.
9. Abonemento dublikatas išduodamas per vieną darbo dieną nuo prašymo pateikimo dienos.
10. Lankytojams, įsigijus abonementą, už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami. Abonementai atgaline data nestabdomi.

III SKYRIUS
LANKYMASIS TENISO AIKŠTYNE

11. Lankytojai Aikštyną lankyti gali Centro kasos darbo laiku, susimokėję Prienų rajono savivaldybės tarybos patvirtintą mokestį.
12. Kitu laiku – pagal išankstinę rezervaciją. Rezervacija telefonu (8 319 60 053) arba el. paštu info@prienusportas.lt. Rezervacijos laikas skaičiuojamas pusvalandžio tikslumu.
13. Į žaidimo aikštelę turi teisę įeiti tik žaidėjai.
14. Vienu metu vienoje Aikštelėje gali žaisti ne daugiau kaip 4 asmenys.
15. Darbo laiką Centro administracija gali keisti, atsižvelgdama į lankytojų srautus, sezoniškumą, valstybines šventes ir poilsio dienas, informuojant lankytojus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas skelbimu Centre, internetinėje svetainėje www.prienusportas.lt, https://www.facebook.com/prienusportas/ ar kt.
16. Nepilnamečiai asmenys iki 14 metų į Aikštyną įleidžiami tik su tėvais (globėjais).
17. Nepilnamečiams asmenims nuo 14 iki 18 metų amžiaus sportuoti leidžiama tik turint raštišką tėvų (globėjų) sutikimą. Sutikimas patvirtina, kad nepilnamečio asmens sveikatos būklė leidžia naudotis Aikštyno paslaugomis ir užtikrina nepilnamečio lankytojo Centrui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už nepilnamečio lankytojo tinkamą elgesį Aikštyne, bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą. Sutikimas pildomas įsigijant vienkartinį bilietą ar abonementą kasoje.
18. Aikštyno lankytojai patys atsako už savo sveikatos būklę, taip pat patys reguliuoja treniruočių ir žaidimo krūvį, bei prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, mirties riziką

IV SKYRIUS
LANKYTOJAI TENISO AIKŠTYNE PRIVALO

19. Aikštyno lankytojai turi laikytis gero elgesio taisyklių, mandagiai bei saugiai elgtis su Aikštyne bei bendrojo naudojimo patalpose esančiais asmenimis.
20. Draudžiama daužyti raketes ar kitus kietus daiktus į grindų dangas, sienas, atitvarus ir/ar kitais būdais gadinti Aikštyno inventorių, įrangą bei trukdyti kitiems.
21. Visi žaidėjai Aikštyne privalo dėvėti tvarkingą sportinę aprangą, dangos netepančią, švarią avalynę.
22. Žaidėjas, prieš pradėdamas žaidimą, turi įsitikinti, ar kiti žaidėjai yra nutolę saugiu atstumu ir nebus užgauti skriejančio kamuoliuko ar su rakete.
23. Žaidimo metu, draudžiama vaikščioti po kitų žaidėjų aikštelę.
24. Į Aikštyną lankytojai gali pasiimti atsigerti tik plastikinėje taroje esančių gaiviųjų gėrimų.
25. Aikštyne griežtai draudžiama rūkyti, būti apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų), vartoti alkoholinius gėrimus, neštis maisto produktų (kramtomą gumą, šokoladą, saulėgrąžas ir kt.), rėkauti, švilpauti ar kitaip kelti triukšmą, vartoti necenzūrinius žodžius, šiukšlinti ir pan.
26. Esant poreikiui, lankytojai asmeninius daiktus gali laikyti rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose. Spintelės raktas išduodamas kasoje. Už spintelės rakto praradimą ar sugadinimą imamas 4 Eur mokestis.
27. Centras neatsako už lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Rasti daiktai Centre saugomi 2 savaites.
28. Lankytojai privalo naudotis Centro inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį.
29. Apie sugedusį inventorių privalo informuoti Centro administraciją, taip pat kreiptis į juos, esant bet kokioms abejonėms dėl inventoriaus būklės tinkamumo.
30. Baigiantis rezervacijos (žaidimo) laikui, kiekvienas žaidėjas ant aikštelės dangos privalo išlyginti smėlį „sušepečiuoti“ su tam skirtu šepečiu. Visi lankytojai privalo palikti tvarkingą aikštelę (nepalikti aikštelėje šiukšlių, tuščios taros, asmeninių daiktų ir t.t.).

TERITORIJA STEBIMA VAIZDO KAMEROMIS.

Skip to content