prienusportas.lt logo

Prienų KKSC

Prienų KKSC

Biliardo (Poolo) salės taisyklės

Prienų KKSC

Biliardo (Poolo) salės taisyklės

Treniruoklių salė
Treniruokitės ir lavinkite savo kūną su moderniais treniruokliais mūsų treniruoklių salėje!
DAUGIAU
Orientavimosi sportas
sportininkai naudodamiesi žemėlapiu ir kompasu turi kuo greičiau pasiekti žemėlapyje pažymėtus ir vietovėje esančius kontrolinius punktus (KP)
DAUGIAU
Prienų rajono savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centras
APIE MUS
Previous slide
Next slide

Biliardo (Poolo) salės taisyklės

Dalinkis:

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO BILIARDO STALO IR INVENTORIAUS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Lankytojai, pageidaujantys naudotis Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) biliardo stalu ir inventoriumi (toliau – Biliardo salė), privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir tai patvirtinti parašu „Susipažinimo su taisyklėmis“ žurnale.
2. Šios taisyklės yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Biliardo sale. Lankytojui, atsisakius susipažinti su taisyklėmis ar pažeidus nustatytą tvarką, Centras turi teisę neleisti jam naudotis paslaugomis.
3. Centras turi teisę atsisakyti teikti paslaugas lankytojams, pažeidusiems šių taisyklių nuostatas, tokių lankytojų abonementai nepratęsiami, už įsigytas paslaugas pinigai negrąžinami.

II SKYRIUS
LANKYTOJŲ ADMINISTRAVIMAS

4. Lankytojai, pageidaujantys naudotis Biliardo salės teikiamomis paslaugomis, turi kreiptis į darbuotoją, dirbantį Centro kasoje.
5. Kiekvienas lankytojas, norintis įsigyti vienkartinį bilietą ar abonementą, privalo pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį lankytojo asmens tapatybę. Asmeniniai duomenys ir nuotrauka naudojami lankytojo identifikavimo ir administravimo tikslais.
6. Lankytojai, kurie nesutinka, kad būtų daroma jų nuotrauka, kiekvieno apsilankymo metu turi pateikti asmens dokumentą, kuriame butų nurodyta vardas, pavardė ir nuotrauka. Nepateikus tokio dokumento, į Biliardo salę neįleidžiami.
7. Pametus ar kitaip praradus abonemento kortelę, būtina informuoti Centro administraciją.
8. Abonemento dublikatas išduodamas per vieną darbo dieną nuo prašymo pateikimo dienos.
9. Lankytojams, įsigijus abonementą, už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami. Abonementai atgaline data nestabdomi.

III SKYRIUS
LANKYMASIS BILIARDO SALĖJE

10. Klientai Biliardo salę lankyti gali Centro kasos darbo laiku, susimokėję Prienų rajono savivaldybės tarybos patvirtintą mokestį.
11. Kitu laiku – pagal išankstinę rezervaciją telefonu (8 319 60 053) arba el. paštu info@prienusportas.lt. Rezervacijos laikas skaičiuojamas pusvalandžio tikslumu.
12. Vienu Biliardo stalu ir inventoriumi vienu metu gali naudotis iki 2 lankytojų.
13. Į Biliardo salę turi teisę įeiti tik kasoje įsigiję bilietus lankytojai.
14. Darbo laiką Centro administracija gali keisti, atsižvelgdama į lankytojų srautus, sezoniškumą, valstybines šventes ir poilsio dienas, informuojant lankytojus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas skelbimu Centre, internetinėje svetainėje www.prienusportas.lt ir https://www.facebook.com/prienusportas/ ar kt.
15. Nepilnamečiai asmenys iki 14 metų į Biliardo salę įleidžiami tik su tėvais (globėjais).
16. Nepilnamečiams nuo 14 iki 18 metų amžiaus sportuoti leidžiama tik turint raštišką tėvų (globėjų) sutikimą. Sutikimas patvirtina, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Biliardo salės paslaugomis ir užtikrina nepilnamečio lankytojo Centrui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų  nustatyta tvarka, atsako už nepilnamečio lankytojo tinkamą elgesį Biliardo salėje, bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą. Sutikimas pildomas įsigijant vienkartinį bilietą ar abonementą kasoje.
17. Biliardo salės lankytojai patys atsako už savo sveikatos būklę, ir jos tinkamumą atitinkamam sportui, taip pat patys reguliuoja treniruočių ir žaidimo krūvį, bei prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, taip pat mirties riziką.

IV SKYRIUS
LANKYTOJAI BILIARDO SALĖJE PRIVALO

18. Biliardo salės lankytojai turi laikytis gero elgesio taisyklių, mandagiai bei saugiai elgtis su Biliardo stalais ir inventoriumi bei bendrojo naudojimo patalpose esančiais asmenimis.
19. Lankytojai privalo naudotis Centro inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį.
20. Apie sugedusį inventorių privalo informuoti Centro darbuotoją, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl inventoriaus būklės tinkamumo.
21. Biliardo salėje griežtai draudžiama rūkyti, būti apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų), vartoti alkoholinius gėrimus, neštis maisto produktų (kramtomą gumą, šokoladą, saulėgrąžas ir kt.), rėkauti, švilpauti ar kitaip kelti triukšmą, vartoti necenzūrinius žodžius, šiukšlinti ir pan.
22. Baigiantis rezervacijos (žaidimo) laikui, žaidėjai privalo inventorių grąžinti į savo vietas. Taip pat kiekvienas lankytojas privalo palikti Biliardo salę tvarkingą, nepalikti šiukšlių, tuščios taros, asmeninių daiktų ir t.t.

Biliardo (Poolo) salės taisyklės

Dalinkis:

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO BILIARDO STALO IR INVENTORIAUS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Lankytojai, pageidaujantys naudotis Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) biliardo stalu ir inventoriumi (toliau – Biliardo salė), privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir tai patvirtinti parašu „Susipažinimo su taisyklėmis“ žurnale.
2. Šios taisyklės yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Biliardo sale. Lankytojui, atsisakius susipažinti su taisyklėmis ar pažeidus nustatytą tvarką, Centras turi teisę neleisti jam naudotis paslaugomis.
3. Centras turi teisę atsisakyti teikti paslaugas lankytojams, pažeidusiems šių taisyklių nuostatas, tokių lankytojų abonementai nepratęsiami, už įsigytas paslaugas pinigai negrąžinami.

II SKYRIUS
LANKYTOJŲ ADMINISTRAVIMAS

4. Lankytojai, pageidaujantys naudotis Biliardo salės teikiamomis paslaugomis, turi kreiptis į darbuotoją, dirbantį Centro kasoje.
5. Kiekvienas lankytojas, norintis įsigyti vienkartinį bilietą ar abonementą, privalo pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį lankytojo asmens tapatybę. Asmeniniai duomenys ir nuotrauka naudojami lankytojo identifikavimo ir administravimo tikslais.
6. Lankytojai, kurie nesutinka, kad būtų daroma jų nuotrauka, kiekvieno apsilankymo metu turi pateikti asmens dokumentą, kuriame butų nurodyta vardas, pavardė ir nuotrauka. Nepateikus tokio dokumento, į Biliardo salę neįleidžiami.
7. Pametus ar kitaip praradus abonemento kortelę, būtina informuoti Centro administraciją.
8. Abonemento dublikatas išduodamas per vieną darbo dieną nuo prašymo pateikimo dienos.
9. Lankytojams, įsigijus abonementą, už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami. Abonementai atgaline data nestabdomi.

III SKYRIUS
LANKYMASIS BILIARDO SALĖJE

10. Klientai Biliardo salę lankyti gali Centro kasos darbo laiku, susimokėję Prienų rajono savivaldybės tarybos patvirtintą mokestį.
11. Kitu laiku – pagal išankstinę rezervaciją telefonu (8 319 60 053) arba el. paštu info@prienusportas.lt. Rezervacijos laikas skaičiuojamas pusvalandžio tikslumu.
12. Vienu Biliardo stalu ir inventoriumi vienu metu gali naudotis iki 2 lankytojų.
13. Į Biliardo salę turi teisę įeiti tik kasoje įsigiję bilietus lankytojai.
14. Darbo laiką Centro administracija gali keisti, atsižvelgdama į lankytojų srautus, sezoniškumą, valstybines šventes ir poilsio dienas, informuojant lankytojus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas skelbimu Centre, internetinėje svetainėje www.prienusportas.lt ir https://www.facebook.com/prienusportas/ ar kt.
15. Nepilnamečiai asmenys iki 14 metų į Biliardo salę įleidžiami tik su tėvais (globėjais).
16. Nepilnamečiams nuo 14 iki 18 metų amžiaus sportuoti leidžiama tik turint raštišką tėvų (globėjų) sutikimą. Sutikimas patvirtina, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Biliardo salės paslaugomis ir užtikrina nepilnamečio lankytojo Centrui ar tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų  nustatyta tvarka, atsako už nepilnamečio lankytojo tinkamą elgesį Biliardo salėje, bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą. Sutikimas pildomas įsigijant vienkartinį bilietą ar abonementą kasoje.
17. Biliardo salės lankytojai patys atsako už savo sveikatos būklę, ir jos tinkamumą atitinkamam sportui, taip pat patys reguliuoja treniruočių ir žaidimo krūvį, bei prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, taip pat mirties riziką.

IV SKYRIUS
LANKYTOJAI BILIARDO SALĖJE PRIVALO

18. Biliardo salės lankytojai turi laikytis gero elgesio taisyklių, mandagiai bei saugiai elgtis su Biliardo stalais ir inventoriumi bei bendrojo naudojimo patalpose esančiais asmenimis.
19. Lankytojai privalo naudotis Centro inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį.
20. Apie sugedusį inventorių privalo informuoti Centro darbuotoją, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl inventoriaus būklės tinkamumo.
21. Biliardo salėje griežtai draudžiama rūkyti, būti apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų), vartoti alkoholinius gėrimus, neštis maisto produktų (kramtomą gumą, šokoladą, saulėgrąžas ir kt.), rėkauti, švilpauti ar kitaip kelti triukšmą, vartoti necenzūrinius žodžius, šiukšlinti ir pan.
22. Baigiantis rezervacijos (žaidimo) laikui, žaidėjai privalo inventorių grąžinti į savo vietas. Taip pat kiekvienas lankytojas privalo palikti Biliardo salę tvarkingą, nepalikti šiukšlių, tuščios taros, asmeninių daiktų ir t.t.

Skip to content