prienusportas.lt logo

Prienų KKSC

Prienų KKSC

Prienų rajono savivaldybė sėkmingai įgyvendina projektą „Vandens terapija fizinę negalią, įvairiapusių raidos, intelekto ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams“

Prienų KKSC

Prienų rajono savivaldybė sėkmingai įgyvendina projektą „Vandens terapija fizinę negalią, įvairiapusių raidos, intelekto ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams“

Treniruoklių salė
Treniruokitės ir lavinkite savo kūną su moderniais treniruokliais mūsų treniruoklių salėje!
DAUGIAU
Orientavimosi sportas
sportininkai naudodamiesi žemėlapiu ir kompasu turi kuo greičiau pasiekti žemėlapyje pažymėtus ir vietovėje esančius kontrolinius punktus (KP)
DAUGIAU
Prienų rajono savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centras
APIE MUS
Previous slide
Next slide

Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus inicijuotas ir kartu su Prienų r. savivaldybės kūno kultūros ir sporto centru vykdomas sporto projektas „Vandens terapija fizinę negalią, įvairiapusių raidos, intelekto ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams“ pasiekė finišo tiesiąją – 2022 m. rugsėjį prasidėjęs projektas oficialiai bus baigtas 2023 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu projektui skirtas 11 025,72 Eur finansavimas, likusią projekto veikloms reikalingą įgyvendinti sumą (1225,08 Eur) padengė Prienų r. savivaldybė. Bendra sporto projekto vertė – 12 250,80 Eur.

Tai pirmasis su vandens terapija susijęs fizinio aktyvumo projektas Prienų rajone, kurio tikslas – sudaryti sąlygas mažiau galimybių dėl fizinės negalios, įvairiapusių raidos, intelekto ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams reguliariai lankyti plaukimo ir vandens terapijos užsiėmimus Prienų baseine. Siekiant šio tikslo buvo didinamas fizinio aktyvumo veiklų prieinamumas.

Mažiau galimybių ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintys Prienų rajono vaikai 2022 m. spalio–2023 m. birželio mėnesiais kartą per savaitę lankė plaukimo užsiėmimus Prienų baseine. Projekto dalyvių plaukimo užsiėmimams iš viso buvo skirta 450 valandų, o veiklas vedė Prienų r. savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro plaukimo treneriai.

Džiaugiamės, kad šiame plaukimo projekte dalyvavo daugiau nei 150 žmonių – Prienų rajono mokinių, jų tėvelių ir lydinčių mokytojų. Bendravimas su projekto dalyviais, jų įsitraukimas ir aktyvumas leidžia daryti išvadą, kad vandens terapija yra efektyvus tiek fizinės, tiek ir emocinės pagalbos mokiniams būdas, kadangi didelė dalis projekto dalyvių ne tik sustiprėjo fiziškai, pramoko plaukti, nardyti ir saugiai elgtis vandenyje, bet ir įveikė vandens baimę, padidėjo jų pasitikėjimas savimi, o po plaukimo užsiėmimų vaikai būdavo ramesni ir geresnės nuotaikos. Į projekto veiklas buvo įtraukti bent 74 dėl turimų sutrikimų socialinę atskirtį patiriantys vaikai bei jų tėveliai, neturintys galimybių sportuoti didesnėse, sutrikimų neturinčių vaikų ugdymo grupėse. Projekte dalyvavusių tėvų ir mokinius lydėjusių specialistų apklausos rodo, kad pagerėjo projekto veiklose dalyvaujančių sutrikimų turinčių vaikų emocinė ir fizinė savijauta, gebėjimas dirbti nedidelėse žmonių grupėse.

Projektas „Vandens terapija fizinę negalią, įvairiapusių raidos, intelekto ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams“ akivaizdžiai parodė, kaip svarbu į kasdienines veiklas įtraukti mažiau galimybių turinčius žmones. Įvertinus vykdytų veiklų poveikį planuojama rengti naują projekto paraišką ir tęsti vandens terapijos veiklas Prienuose.

Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

Prienų r. savivaldybės informacija

Skip to content