prienusportas.lt logo

Prienų KKSC

Prienų KKSC

Skelbiamas konkursas Vyr. buhalterio pareigoms užimti

Prienų KKSC

Skelbiamas konkursas Vyr. buhalterio pareigoms užimti

Treniruoklių salė
Treniruokitės ir lavinkite savo kūną su moderniais treniruokliais mūsų treniruoklių salėje!
DAUGIAU
Orientavimosi sportas
sportininkai naudodamiesi žemėlapiu ir kompasu turi kuo greičiau pasiekti žemėlapyje pažymėtus ir vietovėje esančius kontrolinius punktus (KP)
DAUGIAU
Prienų rajono savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centras
APIE MUS
Previous
Next
Skelbiamas konkursas Vyr. buhalterio pareigoms užimti

Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras (biudžetinė įstaiga, Pramonės g. 20, 59145, Prienai; Įmonės kodas 190203567) ieško darbuotojo buhalterio pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę.

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 9 iki 11. (Priklauso nuo darbo patirties ir išsilavinimo)

Darbo pobūdis: pareigybės lygis – B.

Buhalterio veiklą reglamentuoja įstaigos nuostatai, pareigybės aprašymas, įstaigos vidaus tvarkos taisyklės.

Pagrindinės funkcijos:

 • tvarko įstaigos buhalterinę apskaitą;
 • užtikrina ataskaitinių duomenų teisingumą ir pateikimą įstaigos direktoriui, Prienų rajono savivaldybės biudžeto ir finansų skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai bei statistikos departamentui;
 • užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, biudžeto lėšų naudojimą ir tinkamą dokumentų įforminimą, buhalterinių įrašų teisingumo kontrolę;
 • tvarko mokinių mokėjimo už treniruotes apskaitą;
 • išrašo sąskaitas paslaugų pirkėjams;
 • vykdo einamąją finansų kontrolę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį finansinį (ekonominį, buhalterinį) išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų ir šios profesijos darbo 2 metų patirtį;
 • gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
 • mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS);
 • dirbti su buhalterinės apskaitos programa „LABBIS“ (privalumas);
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos politikos įgyvendinimą biudžetinėje įstaigoje;
 • žinoti švietimo įstaigos biudžeto sandaros principus;
 • mokėti valstybinę kalbą, naudotis ryšio ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis bei dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel.

Pretendentas privalo pateikti tokius dokumentus (toliau dokumentai):

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildoma vietoje);
 5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti:
 • buvusių darboviečių rekomendacijas;
 • profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos, pagrindžiantį dokumentą (jei yra).

 

Dokumentų pateikimas: Dokumentai priimami iki 2023 m. vasario 24 d.

Dokumentų teikimas:  https://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-buhalteris-322;859990.html

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

 Telefonu (8 699) 56338, el. p. info@prienusportas.lt

Dalinkis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on google
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Skelbiamas konkursas Vyr. buhalterio pareigoms užimti

Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras (biudžetinė įstaiga, Pramonės g. 20, 59145, Prienai; Įmonės kodas 190203567) ieško darbuotojo buhalterio pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę.

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 9 iki 11. (Priklauso nuo darbo patirties ir išsilavinimo)

Darbo pobūdis: pareigybės lygis – B.

Buhalterio veiklą reglamentuoja įstaigos nuostatai, pareigybės aprašymas, įstaigos vidaus tvarkos taisyklės.

Pagrindinės funkcijos:

 • tvarko įstaigos buhalterinę apskaitą;
 • užtikrina ataskaitinių duomenų teisingumą ir pateikimą įstaigos direktoriui, Prienų rajono savivaldybės biudžeto ir finansų skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai bei statistikos departamentui;
 • užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, biudžeto lėšų naudojimą ir tinkamą dokumentų įforminimą, buhalterinių įrašų teisingumo kontrolę;
 • tvarko mokinių mokėjimo už treniruotes apskaitą;
 • išrašo sąskaitas paslaugų pirkėjams;
 • vykdo einamąją finansų kontrolę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį finansinį (ekonominį, buhalterinį) išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų ir šios profesijos darbo 2 metų patirtį;
 • gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
 • mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS);
 • dirbti su buhalterinės apskaitos programa „LABBIS“ (privalumas);
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos politikos įgyvendinimą biudžetinėje įstaigoje;
 • žinoti švietimo įstaigos biudžeto sandaros principus;
 • mokėti valstybinę kalbą, naudotis ryšio ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis bei dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel.

Pretendentas privalo pateikti tokius dokumentus (toliau dokumentai):

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildoma vietoje);
 5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti:
 • buvusių darboviečių rekomendacijas;
 • profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos, pagrindžiantį dokumentą (jei yra).

 

Dokumentų pateikimas: Dokumentai priimami iki 2023 m. vasario 24 d.

Dokumentų teikimas:  https://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-buhalteris-322;859990.html

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

 Telefonu (8 699) 56338, el. p. info@prienusportas.lt

Dalinkis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on google
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Skelbiamas konkursas Vyr. buhalterio pareigoms užimti

Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras (biudžetinė įstaiga, Pramonės g. 20, 59145, Prienai; Įmonės kodas 190203567) ieško darbuotojo buhalterio pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę.

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 9 iki 11. (Priklauso nuo darbo patirties ir išsilavinimo)

Darbo pobūdis: pareigybės lygis – B.

Buhalterio veiklą reglamentuoja įstaigos nuostatai, pareigybės aprašymas, įstaigos vidaus tvarkos taisyklės.

Pagrindinės funkcijos:

 • tvarko įstaigos buhalterinę apskaitą;
 • užtikrina ataskaitinių duomenų teisingumą ir pateikimą įstaigos direktoriui, Prienų rajono savivaldybės biudžeto ir finansų skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai bei statistikos departamentui;
 • užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, biudžeto lėšų naudojimą ir tinkamą dokumentų įforminimą, buhalterinių įrašų teisingumo kontrolę;
 • tvarko mokinių mokėjimo už treniruotes apskaitą;
 • išrašo sąskaitas paslaugų pirkėjams;
 • vykdo einamąją finansų kontrolę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį finansinį (ekonominį, buhalterinį) išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų ir šios profesijos darbo 2 metų patirtį;
 • gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
 • mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS);
 • dirbti su buhalterinės apskaitos programa „LABBIS“ (privalumas);
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos politikos įgyvendinimą biudžetinėje įstaigoje;
 • žinoti švietimo įstaigos biudžeto sandaros principus;
 • mokėti valstybinę kalbą, naudotis ryšio ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis bei dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel.

Pretendentas privalo pateikti tokius dokumentus (toliau dokumentai):

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildoma vietoje);
 5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti:
 • buvusių darboviečių rekomendacijas;
 • profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos, pagrindžiantį dokumentą (jei yra).

 

Dokumentų pateikimas: Dokumentai priimami iki 2023 m. vasario 24 d.

Dokumentų teikimas:  https://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-buhalteris-322;859990.html

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

 Telefonu (8 699) 56338, el. p. info@prienusportas.lt

Dalinkis:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on google
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras (biudžetinė įstaiga, Pramonės g. 20, 59145, Prienai; Įmonės kodas 190203567) ieško darbuotojo buhalterio pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę.

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 9 iki 11. (Priklauso nuo darbo patirties ir išsilavinimo)

Darbo pobūdis: pareigybės lygis – B.

Buhalterio veiklą reglamentuoja įstaigos nuostatai, pareigybės aprašymas, įstaigos vidaus tvarkos taisyklės.

Pagrindinės funkcijos:

 • tvarko įstaigos buhalterinę apskaitą;
 • užtikrina ataskaitinių duomenų teisingumą ir pateikimą įstaigos direktoriui, Prienų rajono savivaldybės biudžeto ir finansų skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai bei statistikos departamentui;
 • užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, biudžeto lėšų naudojimą ir tinkamą dokumentų įforminimą, buhalterinių įrašų teisingumo kontrolę;
 • tvarko mokinių mokėjimo už treniruotes apskaitą;
 • išrašo sąskaitas paslaugų pirkėjams;
 • vykdo einamąją finansų kontrolę.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį finansinį (ekonominį, buhalterinį) išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų ir šios profesijos darbo 2 metų patirtį;
 • gebėti praktiniame darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
 • mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS);
 • dirbti su buhalterinės apskaitos programa „LABBIS“ (privalumas);
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos politikos įgyvendinimą biudžetinėje įstaigoje;
 • žinoti švietimo įstaigos biudžeto sandaros principus;
 • mokėti valstybinę kalbą, naudotis ryšio ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis bei dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel.

Pretendentas privalo pateikti tokius dokumentus (toliau dokumentai):

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (pildoma vietoje);
 5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti:
 • buvusių darboviečių rekomendacijas;
 • profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos, pagrindžiantį dokumentą (jei yra).

 

Dokumentų pateikimas: Dokumentai priimami iki 2023 m. vasario 24 d.

Dokumentų teikimas:  https://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-buhalteris-322;859990.html

Pretendentų atrankos būdas: žodžiu (pokalbis).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

 Telefonu (8 699) 56338, el. p. info@prienusportas.lt

Skip to content