Mokestis už mokinių neformalųjį švietimą

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T3-165  mėnesinis mokestis už teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centre – 5 Eur.

Mėnesinis mokestis už neformalųjį švietimą mokamas kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 25 d.

Mokesčio mokėjimas

Gavėjas: Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras

Gavėjo bankas: Swedbank AB

Atsiskaitomoji banko sąskaita: LT047300010002566507

Mokėjimo paskirtyje nurodykite: mokinio(ės) vardą pavardę ir trenerio pavardę.

Mokesčio už neformalųjį švietimą tvarkos aprašas