Įkainiai

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. vasario 11 d. Nr. T3-18

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti pridedamus:
1.1. Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainius;
1.2. Naudojimosi Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro treniruoklių sale ir stalo teniso stalais įkainius;
1.3. Naudojimosi Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teniso aikštynu įkainius;
1.4. Naudojimosi Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro biliardo stalais įkainius.
2. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimą Nr. T3-189 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“.
Savivaldybės meras                                                                                                                    Alvydas Vaicekauskas

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ  ĮKAINIAI

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kaina, Eur
1. Naudojimasis daugiafunkcio sporto komplekso patalpomis (Pramonės g. 20, Prienai)
1.1. Sporto sale:
1.1.1. šildymo metu 1 val. 35,00
1.1.2. ne šildymo metu 1 val. 24,00
1.2. Universaliąja sale:    
1.2.1. šildymo metu 1 val. 8,00
1.2.2 ne šildymo metu 1 val. 6,00
1.4. Holu:    
1.4.1111. vieta prekybai 1 diena 15,00
1.5. Sporto sale su kitomis patalpomis (koridoriais, persirengimo kambariais,  gydytojo kabinetu, tualetais, dušais, inventoriaus patalpa), reklaminiais plotais ir stacionaria salės garso aparatūra
1.5.1 šildymo metu 1 val. 80,00
1.5.2 ne šildymo metu 1 val. 60,00
2. Naudojimasis daugiafunkcio sporto komplekso reklaminiais plotais ant sienų, grindų ir stacionarių stendų 1 m²/1 mėnuo
1 m²/1 renginys
3,00
2,00
3. Naudojimasis Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro sporto sale (Birutės g. 7, Prienai)  
3.1. šildymo metu 1 val. 25,00
3.2. ne šildymo metu 1 val. 18,00
4. Naudojimasis Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro inventoriumi  
4.1. Gatvės krepšinio stovu 1 para 25,00
4.2. Palapine-paviljonu 1 para 20,00
5. Teisėjavimo paslaugos (1 asmuo) 1 val. 5,00
6. Sekretoriato paslaugos (1 asmuo) 1 val. 5,00
7. Sveikatos priežiūros specialisto paslaugos 1 val. 5,00
8. Naudojimasis transporto paslaugomis  
8.1. Mikroautobusas „Reno Master“ (15 sėdimų vietų)
8.1.1. Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms 1 km 0,40
8.1.2. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims darbo dienomis 1 km
1 val.
0,50
2,60
8.1.3. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims savaitgaliais ir švenčių dienomis 1 km
1 val.
0,50
5,20
8.2. Mikroautobusas „VW Transporter“ (8 sėdimos vietos)
8.2.1. Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms 1km 0,30
8.2.2. Kitiems fizinimas ir juridiniams asmenims darbo dienomis 1 km

1 stovėjimo val.

0,40

2,60

8.2.3. Kitiems fizinimas ir juridiniams asmenims savaitgaliais ar švenčių dienomis 1 km

1 stovėjimo val.

0,40

5,20

9. Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro pramoginiai bilietai pagal sektorius    
9.1. A, F, G sektoriai vnt. 1,00
9.2. B ir E sektoriai vnt. 2,00
9.3. C ir D sektoriai vnt. 3,00
9.4. VIP ložė vnt. 5,00

PASTABOS:

  1. Prienų rajono savivaldybėje registruotos sporto asociacijos, sporto organizacijos, naudojančios Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro patalpas treniruotėms, nekomercinėms varžyboms ir nekomerciniams renginiams, moka 30 proc. nustatytos teikiamų paslaugų kainos.
  2. Prienų krepšinio sporto klubas „Prienai“, naudodamas Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro patalpas komercinėms varžyboms ir komerciniams renginiams, moka 40 proc. nustatytos teikiamų paslaugų kainos.
  3. Prienų krepšinio sporto klubas „Prienai“ treniruočių metu atleidžiamas nuo mokesčių už naudojimąsi Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro patalpomis ir teikiamomis paslaugomis.
  4. Prienų rajono savivaldybės administracija, organizuodama renginius, turi teisę nemokamai naudotis Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro patalpomis ir teikiamomis paslaugomis.

 

NAUDOJIMOSI PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO

TRENIRUOKLIŲ SALE IR STALO TENISO STALAIS ĮKAINIAI

 

 

Laikas

 

 

Paslauga

Paslaugų kaina, Eur
 

Vienkartinis bilietas

 

Abonementas mėnesiui

 

Abonementas 3 mėn.

 

Abonementas 6 mėn.

Darbo dienomis (įeiti iki 16.00 val.) Naudojimasis treniruoklių sale  

2,50 Eur

 

20,00 Eur

 

57,00 Eur

 

108,00 Eur

 

Darbo dienomis (įeiti iki 20.00 val.

ir savaitgaliais)

Naudojimasis treniruoklių sale  

3,00 Eur

 

 

26,00 Eur

 

 

75,00 Eur

 

138,00 Eur

 

Įėjimo laikas neribojamas

 

Naudojimasis stalo teniso stalu  

1,50 Eur

 

 

15,00 Eur

 

 

42,00 Eur

 

 

78,00 Eur

 

 

Mokiniams, studentams ir senjorams (galioja tik pateikus galiojantį pažymėjimą)

 

Laikas

 

Paslauga

Paslaugų kaina, Eur
Vienkartinis bilietas Abonementas mėnesiui Abonementas 3 mėn. Abonementas 6 mėn.
Darbo dienomis (įeiti iki 16.00 val.) Naudojimasis treniruoklių sale 2,00 Eur 17,00 Eur 44,00 Eur 88,00 Eur
Darbo dienomis (įeiti iki 20.00 val. ir savaitgaliais) Naudojimasis treniruoklių sale 2,50 Eur 20,00 Eur 57,00 Eur 108,00 Eur

 

NAUDOJIMOSI PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO

TENISO AIKŠTYNU ĮKAINIAI

Laikas Paslauga Paslaugų kaina, Eur
Vienkartinis bilietas Abonementas 10 val. Abonementas 20 val. Abonementas 30 val.
Darbo dienomis (įeiti iki 16.00 val.) Naudojimasis viena aikštele, rūbine, dušu (1 val.) 5,00 Eur 45,00 Eur 85,00 Eur 120,00 Eur

 

Darbo dienomis (nuo 16.00 val.) ir savaitgaliais Naudojimasis viena aikštele, rūbine, dušu (1 val.) 6,00 Eur

 

55,00 Eur

 

105,00 Eur 150,00 Eur

 

Įėjimo laikas neribojamas

 

Naudojimasis aikštynu (dvi aikštelės ir sienelė), rūbine, dušu (1 val.) 10,00 Eur

 

90,00 Eur

 

170,00 Eur

 

240,00 Eur

 

Laikas neribjamas Naudojimasis rakete ir kamuoliukais 2,00 Eur
Laikas neribojamas Papildomos 30 min. 1,00 Eur

 

Mokiniams, studentams ir senjorams (galioja tik pateikus galiojantį pažymėjimą)

Laikas Paslauga Paslaugų kaina, Eur
Vienkartinis bilietas Abonementas 10 val. Abonementas 20 val. Abonementas 30 val.
Darbo dienomis (įeiti iki 16.00 val.) Naudojimasis viena aikštele, rūbine, dušu (1 val.) 3,00 Eur 28,00 Eur 55,00 Eur 75,00 Eur

 

Darbo dienomis (nuo 16.00 val.) ir savaitgaliais Naudojimasis viena aikštele, rūbine, dušu (1 val.) 4,00 Eur

 

38,00 Eur

 

72,00 Eur 100,00 Eur

 

Įėjimo laikas neribojamas

 

Naudojimasis aikštynu (dvi aikštelės ir sienelė), rūbine, dušu (1 val.) 6,00 Eur

 

55,00 Eur

 

105,00 Eur

 

150,00 Eur

 

Laikas neribjamas Naudojimasis rakete ir kamuoliukais 2,00 Eur
Laikas neribojamas Papildomos 30 min. 1,00 Eur

NAUDOJIMOSI PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO

BILIARDO STALAIS ĮKAINIAI

Laikas Paslauga Paslaugų kaina, Eur
Vienkartinis bilietas Abonementas 10 val. Abonementas 20 val. Abonementas 30 val.
Darbo dienomis (įeiti iki 16.00 val.) Naudojimasis biliardo stalu su inventoriumi (1 val.) 3,00 Eur 27,00 Eur 50,00 Eur 70,00 Eur
Darbo dienomis (nuo 16.00 val.) ir savaitgaliais Naudojimasis biliardo stalu (1 val.) 4,00 Eur 37,00 Eur 70,00 Eur 100,00 Eur
Laikas neribojamas Papildomos 30 min. 1,00 Eur