Apie mus

    Prienų valstybinė jaunimo sporto mokykla buvo įsteigta 1967 m. rugsėjo 1 d. Pirmuoju mokyklos direktoriumi buvo paskirtas jaunas kūno kultūros specialistas Juozas Loda, kuris, 1964 m. baigęs kūno kultūros institutą, dirbo kūno kultūros mokytoju Kupiškio rajone Antazavos vidurinėje mokykloje. Į savo gimtąjį kraštą buvo perkeltas Švietimo ministerijai sutikus. Sporto mokyklai jis vadovavo iki 1978 m.
    Apie šį laikotarpį, deja, sporto mokykloje neišliko rašytinių liudijimų. Kiek žinoma, pirmaisiais metais veikė lengvosios atletikos sekcija, buvo registruojami auklėtinių rekordai įvairiose bėgimo sekcijose, šuolio į tolį, šuolio į aukštį, rutulio stūmimo, disko ir ieties metimo, sportinio ėjimo, trišuolio rungtyse, bėgime su kliūtimis. Dviračių sekcijai vadovavo Anatolijus Popovas.
    Nuo 1978 m. iki 1986 m. mokyklai vadovavo Veronika Mikalajūnienė–Popova. Mokykla veikė dabartiniame J. Basanavičiaus  g. 12 esančiame name. Vadovaujant V. Popovai buvo įrengta bendrojo fizinio parengimo salytė, įsteigti keli sporto skyriai: orientavimosi sporto, bokso, imtynių, šaškių ir šachmatų, stalo teniso. Lengvaatlečiai sportavo lauke, II-oje vidurinėje buvo pastatyti teniso stalai, daugiabučio rūsyje buvo įrengta bokso ir imtynių salė.
    Nuo 1986 m. iki 2013 m. sporto mokyklos direktoriaus pareigas ėjo Valdemaras Vaitiekūnas. Sporto mokyklos metraštyje užfiksuota, kad 1986 – 1987 m. m. mokyklą lankė 873 mokiniai. Lengvosios atletikos skyriuje buvo 422 mokiniai, orientavimosi sporto – 127, šaškių ir šachmatų 324. Dirbo 6 etatiniai treneriai ir 14 antraeilininkų.
    1990 – 1991 m. m. sporto mokyklą lankiusiųjų skaičius sumažėjo iki 358, veikė 28 grupės. 1991 m. gruodžio 1 d. sporto mokykla iš ankštų patalpų persikraustė į greta esančius šaulių namus. 1991 m. liepos mėnesį Prienuose atidaryta akademinio irklavimo bazė. Tais pačiais metais prie sporto mokyklos buvo prijungta jaunųjų turistų bazė.
    1992 – 1993 m. m. sporto mokykloje veikė aštuonios sporto šakos: lengvoji atletika, orientavimosi sportas, krepšinis, akademinis irklavimas, futbolas, boksas, lauko tenisas, jaunųjų ir vandens turistų būreliai.
    1993 m. lapkričio 8 d. sporto mokykla persikėlė į buvusio karinio miestelio patalpas su sporto sale. Šį įvykį apvainikavo 1994 m. vasario 20 d. Prienuose įvykęs 30-ojo „Lietuvos sporto“ taurės krepšinio turnyro finalas.
    2003 m. rugpjūčio 7 d. Prienų sporto mokykla reorganizuota į Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrą. 2005 m. atnaujinta pagrindinė sporto salė.
    Nuo 2013 m. liepos 10 d. iki dabar direktoriaus pareigas eina Audronis Deltuva.
    2014 m. gruodžio 22 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Centrui perduotas daugiafunkcis sporto kompleksas su visais statiniais, materialiniu bei nematerialiniu turtu, esantis Pramonės g. 20, nuostatuose nustatytai veiklai vykdyti.
    2015 metais baigta įrengti treniruoklių ir konferencijų salės, pastatytas teniso kortų aikštynas, įsigytas bokso ringas.
    Šiuo metu centre vystoma dvylika sporto šakų: lengvoji atletika, boksas, futbolas, krepšinis, orientavimosi sportas, stalo tenisas, dziudo, tenisas, akademinis irklavimas, aerobinė gimnastika, badmintonas ir imtynės, sportuoja 330 auklėtinių, užsiėmimus veda 21 treneris. 

     Centro lankytojai gali naudotis šiomis mokamomis paslaugomis:

Naudojimasis daugiafunkcio sporto komplekso patalpomis

Naudojimasis Centro salės (Birutės g. 7) patalpomis

Naudojimasis Centro inventoriumi;

Naudojimasis transporto paslaugomis;

Naudojimasis treniruoklių salės paslaugomis

Naudojimasis stalo teniso stalais

Naudojimasis Centro reklaminiais plotais;

Naudojimasis biliardo stalais, teniso kortais.

2016 m. pirmą kartą vykdėme Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos bėgimą, minėjome Tarptautinę sniego dieną, Pasaulinę orientavimosi sporto dieną.

Centras vykdo respublikinius ir rajoninius sporto renginius. Kartu su partneriais vykdome respublikines varžybas: Atvirą Prienų orientavimosi sporto čempionatą, tarptautinį stalo teniso turnyrą, Lietuvos šeimų ir veteranų stalo teniso turnyrus, Tarptautinį krepšinio turnyrą „One Team Cup 2016“, dziudo, imtynių, badmintono, aerobinės gimnastikos varžybas.

Vykdome Prienų rajono savivaldybės ir laikraščio „Gyvenimas“ krepšinio ir futbolo pirmenybes, rajonines seniūnijų žaidynes, sporto šventę.

Ištisus metus rengiame Lietuvos mokyklų žaidynių rajoninio etapo varžybas. Tai respublikinės mokyklų varžybos, globojamos Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės. Jos vyksta penkiais etapais: mokyklinis, rajoninis, zoninis, tarpzoninis ir finalinis – respublikinis.

Per metus iš viso pravedame 24 rajoninio etapo varžybas rajono bendrojo ugdymo mokykloms (futbolo, krepšinio, kvadrato, lengvosios atletikos, kroso estafečių, orientavimosi sporto, stalo teniso, štangos spaudimo, svarsčių kėlimo, teniso) skirtingose amžiaus grupėse, o nugalėtojai vyksta į tolimesnius etapus kovoti dėl taškų Prienų rajonui. Taip pat vedame Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzonines futbolo vaikinų ir merginų 5×5, krepšinio varžybas.